Genealogy of Prvić Šepurine / Rodoslov Prvić Šepurine
Genealogy of Prvić Šepurine / Rodoslov Prvić Šepurine
Lino Franich Kletov
Introduction
English (vidite dolje za hrvatski)

This genealogy is a work in progress. Use the contact form to contact me with additions or corrections.

There are many occurrences of the same name. For example, in the index, there are 40 people listed with the name, Ante Cukrov, and 74 with the name, Ante Vlahov. To reduce confusion, I have made use of family and individual nicknames where I could. If any are offensive, I apologise.

How to read the genealogy: Instructions
Click any name in the index
Clicking any name will move that person to the source position (first box, on the left).
Clicking the name in the first box will open the family card for that person.
People in the first three generations have a drop-down menu appearing beneath their boxes. This menu includes spouses and children of the person in the box.
Clicking a tree icon in a person sheet or family card will open a tree.
Search the index for names you are looking for. Anyone born after 2000 has a private profile and does not appear in the index.

To see the chart, click on the HOME button below

The genealogy chart begins with Ive Grbelja and his wife, Magdalena for three reasons: 1: Magdalena’s is the earliest verified date of birth, 2: her birth surname is unknown so she could be everyone’s ancestor and 3: according to Ante Ukic’s research, she lived 99 years, meaning she lived the entire 1700s.

~~~~~o0o~~~~~

Ova genealogija je rad u tijeku. Koristite obrazac za kontakt da biste me kontaktirali s dodacima ili ispravcima.

Postoji mnogo pojavljivanja istog imena. Primjerice, u indeksu se nalazi 40 osoba s imenom Ante Cukrov, a 74 s imenom Ante Vlahov. Kako bih smanjio zabunu, koristio sam obiteljske i pojedinačne nadimke gdje sam mogao. Ako je neka uvredljiva, ispričavam se.

Kako čitati rodoslovlje
Upute

Klikom na bilo koje ime ta će se osoba premjestiti na izvorišni položaj (prvi okvir, s lijeve strane).

Klikom na ime u prvom okviru otvorit će se obiteljska kartica za tu osobu.

Ljudi u prve tri generacije imaju padajući izbornik koji se pojavljuje ispod njihovih kutija. Ovaj izbornik uključuje supružnike i djecu osobe u kutiji.

Klikom na ikonu stabla na listu osoba ili obiteljskoj kartici otvorit će se stablo.


pretražite indeks zza imena koja tražite. Svatko rođen nakon 2000 godine ima privatni profil i ne pojavljuje se u indeksu.

Da biste vidjeli rodoslovlje, kliknite HOME u nastavku


Rodoslovlje počinje od Ive Grbelja i supruge Magdalene iz tri razloga: 1- Magdalenin je najraniji potvrđeni datum rođenja, 2- rođeno prezime je nepoznato pa bi mogla biti svačiji predak i 3 - prema istraživanju Ante Ukića živjela je 99 godina, što znači da je živjela čitavih 1700-ih.
Contents